Recent Posts

 • Zúčtování mezd u příspěvkových organizací

  Zúčtování mezd u příspěvkových organizací     Předpis mzdových nákladů 521 331-01 Předpis daně z příjmů ze závislé činnosti 331-01 342 Předpis odvodu sociálního pojištění,část kterou hradí zaměstnanec 331-01 336 […]

 • Archivace prodejek

  Archivace prodejek V minulosti jsme zboží prodávali pouze na základě vydaných faktur. Nyní jsme začali využívat sestavu Prodejka. Jakým způsobem mám tyto prodejky archivovat (např. pro potřeby kontroly FÚ)? Prodejek […]

 • Neplatiči v SVJ

  Dostali jsme roční vyúčtování FS za SVJ. Bohužel i v našem domě máme neplatiče, a tak se zajímáme o vyúčtování tohoto bytu. Několik měsíců v roce za tohoto neplatiče (FO, FS) […]

 • Dotace v cizí měně a její částečné vrácení

  Dotace v cizí měně a její částečné vrácení   Česká obchodní společnost v září roku 2017 požádala příslušný unijní fond na podporu malých podnikatelů o provozní dotaci ve výši 10 […]

 • Metodický pokyn starosty SH ČMS

  Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska – Kancelář sdružení, Římská 45 , Praha 2   Metodický pokyn starosty SH ČMS   Ročník :  2016                                                     V Praze dne: 22.1.2016                                                               […]

 • Seznam Českých účetních standardů

  Pro zobrazení tohoto obsahu musíte zakoupit předplatné.

 • Změna účelu daru ve stejném účetním období u NNO

  Změna účelu daru ve stejném účetním období Účtování darů na provozní účely výnosově   Změna účelu z provozního účelu na investiční účel v případě v případě,že investiční dar je účtován […]

 • Neziskovky-jak účtovat veřejnou sbírku

  Neziskovky-jak účtovat veřejnou sbírku Přijaté peníze na zvláštní sbírkový účet 221A 911 Převod schválené části na hrazení nákladů 911 682 Související  provozní náklady s veřejnou sbírkou 5xx 321 221 211 […]

 • Pořízení DNM a HM z účelového peněžního daru – NNO

  Pořízení DNM  a  HM  z účelového peněžního daru   –  NNO   A.Účtování ve prospěch fondů   Přijaté peněžní prostředky na účet DHM nebo HM 221 901 Fa za DHM nebo […]

 • Pořízení DNM nebo DHM z účelové dotace ze státního rozpočtu – neziskovky

  Pořízení DNM nebo DHM z účelové dotace ze státního rozpočtu   Předpis nároku dotace na DH nebo NM  100000Kč 346 901 Příjem dotace na BÚ  100000Kč 221 346 Fa na […]

Odkaz