49 – Individuální podnikatel

Účet 491 - Účet individuálního podnikatele Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 491 Účetní případ Zaúčtová

Read More

47-Dlouhodobé závazky

Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 471 Účetní

Read More

45 – Rezervy

Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 451 Účetní pří

Read More

43 – Výsledek hospodaření

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Tento účet bude mít zůstatek od začátku účetního

Read More