Archivace prodejek

Archivace prodejek V minulosti jsme zboží prodávali pouze na základě vydaných faktur. Nyní jsme začali využívat sestavu Prodejka. Jakým způsobem mám

Read More

56 – Finanční náklady

Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 561 Účetní příp

Read More

54 – Jiné provozní náklady

Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se  v

Read More

53 – Daně a poplatky

Účet 531 - Daň silniční Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 531 Účetní případ Zaúčtování M

Read More