Výnosy

 • Seznam Českých účetních standardů

  Pro zobrazení tohoto obsahu musíte zakoupit předplatné.

 • Nejčastěji používné předkontace v souvislosti s účtem 648

  Předkontace Popis 311/648 faktura vydaná za přefakturaci výkonů 311/648 výnosy z nájmu a finančního leasingu 315/648 výnosy z členských příspěvků 335, 351, 352, 355/648 předpis náhrady škody zaměstnancům/spojeným osobám v rámci skupiny/společníkům 378/648 předpis náhrady […]

 • 69 – Převodové účty

  Účet 697 – Převod provozních výnosů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový V zájmu objektivního vykázání vysledku hospodaření podle jednotlivých činností se provádějí podle povahy převody mezi výnosovýmin […]

 • 66-finanční výnosy

  Účet 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 661 Účetní případ Zaúčtování MD / D […]

 • 64 – Jiné provozní výnosy

  Účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Cena docílená při prodeji. Výběr účetních případů s účtem 641 Účetní […]

 • 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

  Účet 601 – Tržby za vlastní výrobky Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 601 Účetní případ Zaúčtování MD / D Tržba za vlastní […]

Odkaz