69 – Převodové účty

Účet 697 - Převod provozních výnosů Typ účtu: Výnosový - daňový Druh účtu: Výsledkový V zájmu objektivního vykázání vysledku hospodaření podle

Read More

66-finanční výnosy

Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Typ účtu: Výnosový - daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 661 Úč

Read More

64 – Jiné provozní výnosy

Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Výnosový - daňový Druh účtu: Výsledkový Cena docílená při prode

Read More