Závěrkové a podrozvahové účty

 • Seznam Českých účetních standardů

  Pro zobrazení tohoto obsahu musíte zakoupit předplatné.

 • Neziskovky-jak účtovat veřejnou sbírku

  Neziskovky-jak účtovat veřejnou sbírku Přijaté peníze na zvláštní sbírkový účet 221A 911 Převod schválené části na hrazení nákladů 911 682 Související  provozní náklady s veřejnou sbírkou 5xx 321 221 211 […]

 • 70 – Účty rozvažné

  Účet 701 – Počáteční účet rozvažný Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Závěrkový Výběr účetních případů s účtem 701 Text účetního příkladu Zaúčtování Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 701 […]

 • 71 – Účet zisků a ztrát

  Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Závěrkový Účetní hospodářský výsledek se zjišťuje na tomto účtě, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů. Zisk na str. MD […]

Odkaz