Zúčtovací vztahy

 • Zúčtování mezd u příspěvkových organizací

  Zúčtování mezd u příspěvkových organizací     Předpis mzdových nákladů 521 331-01 Předpis daně z příjmů ze závislé činnosti 331-01 342 Předpis odvodu sociálního pojištění,část kterou hradí zaměstnanec 331-01 336 […]

 • Dotace v cizí měně a její částečné vrácení

  Dotace v cizí měně a její částečné vrácení   Česká obchodní společnost v září roku 2017 požádala příslušný unijní fond na podporu malých podnikatelů o provozní dotaci ve výši 10 […]

 • Seznam Českých účetních standardů

  Pro zobrazení tohoto obsahu musíte zakoupit předplatné.

 • 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

  Účet 391 – Opravná položka k pohledávkám Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 391 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi […]

 • 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

  Účet 381 – Náklady příštích období Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Běžné období-výdaj, příští období náklad. Výběr účetních případů s účtem 381 Účetní případ Zaúčtování MD / D Nájemné […]

 • 37 – Jiné pohledávky a závazky

  Účet 371 – Pohledávky z prodeje podniku Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 371 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dohadné účty pasivní pokud při […]

 • 36 – Závazky ke společníkům

  Účet 361 – Závazky – ovládající a řídící osoba Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Dlouhodobé  a krátkodobé závazky za ovládanými a řízenými osobami, mezi nimi a závazky za ovládajícími a […]

 • 35 – Pohledávky za společníky

  Účet 351 – Pohledávky – ovládající a řídící osoba Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, mezi nimi a pohledávky za ovládajícími […]

 • 34 – Zúčtování daní a dotací

  Účet 341 – Daň z příjmů Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účtuje se zde o dani , kdy poplatníkem je účetní jednotka – daňová povinnost  za zdaňovací období. Výběr […]

 • 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

  Účet 331 – Zaměstnanci Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci. Zúčtováním mezd vzniká podniku závazek vůči zaměstnancům. Výběr účetních případů s účtem […]

Odkaz