Recent Posts

 • Účet 013 – software speciálně pro neziskovky

  Účet 013  –  software   speciálně pro neziskovky   Zařazení softw. vytvořeného vlastní činností  a určeného k obchodování nebo nabytého od jiných osob vč.technického zhodnocení s dobou použitelnosti delší než 1 […]

 • Pořízená DNM bezúplatným převodem od zřizovatele nebo jiné vybrané účetní jednotky-příspěvková organizace

  Zřizovatel převedl organizaci bezúplatným převodem dlouhodobý nehmotný majetek,který evidoval ve svém účetnictví v pořizovací ceně 100000Kč.Oprávky k tomuto majetku u zřizovatele činily ke dni převodu 20000Kč. K majetku se v […]

 • Pořízení DNM koupí s poskytnutím zálohy pro příspěvkové organizace

  Pořízení DNM koupí s poskytnutím zálohy   Organizace se rozhodla nakoupit software. Cena za poskytnutí licence byla sjednána ve výši 300000Kč. Před dodáním softw. byla dodavateli poskytnuta záloha ve výši […]

 • Účet 012 – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje speciálně pro neziskovky

  Účet 012 – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  speciálně pro neziskovky   Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vč., technického zhodnocení, které byly vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování […]

 • Pořízení DNM koupí – příspěvková organizace

    Organizace se rozhodla nakoupit software. Cena za poskytnutí licence byla sjednána ve výši 300 000Kč. Související náklady provize za zprostředkování 20000 náklady na instalaci softwaru 30000 doprava,poštovné a balné […]

 • test1

 • Nejpoužívanější předkontace, v nichž figuruje účet 548

  Předkontace Popis 548/343 zúčtování rozdílu z vypořádání odpočtu DPH v případě kráceného koeficientu 548/343 zaokrouhlení DPH na konci účetního období 584/325, 379 zaúčtování pojištění majetku 548/042 převod výdajů na dokončené technické zhodnocení dlouhodobého hmotného […]

 • Nejčastěji používné předkontace v souvislosti s účtem 648

  Předkontace Popis 311/648 faktura vydaná za přefakturaci výkonů 311/648 výnosy z nájmu a finančního leasingu 315/648 výnosy z členských příspěvků 335, 351, 352, 355/648 předpis náhrady škody zaměstnancům/spojeným osobám v rámci skupiny/společníkům 378/648 předpis náhrady […]

 • Příklady účtování zásob u NNO

  Účetní případ MD D   Nákup materiálu-způsob A 112 321 Nákup materiálu-způsob B 501 321 Fa od dodavatele,materiál není přijat na sklad 119 321 Aktivace zásob materiálu 112 621 Příjemka […]

 • Příklad postupu u dotací u dlouhodobého majetku u NNO

  Účetní případ   MD   D   Předpis nároku dotace na dlouhiodobý majetek                       346                       901 Příjem dotace na bankovní účet                                                 221                       346 Fa za dlouhodobý majetek                                                          042                      321 Zařazení […]

Odkaz