Recent Posts

 • Příklady účtování dlouhodobého majetku u NNO

  Příklady účtování dlouhodobého majetku u NNO Účetní případ MD Dal Faktura za software 041 321 Úhrada fa za software 321 221 Zařazení do užívání 013 041 Účetní odpis 551 073 […]

 • test

  ODMĚNY ZA ÚHRADU ČLENSTVÍ DO 31.12.2017   V případě, že si pro golfovou sezónu 2018 vyberete členství typu M100 a vyšší, a jemu příslušné členské poplatky uhradíte do 31.12.2017, budete si […]

 • test

  Pro zobrazení tohoto obsahu musíte zakoupit předplatné.

 • 19 – Opravné položky k zásobám

  Účet 191 – Opravná položka k materiálu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 191 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dočasné snížení hodnot zásob – […]

 • 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

  Účet 151 – Poskytnuté zálohy na materiál Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Zaplacené  zálohy na zásoby. Výběr účetních případů s účtem 151 Účetní případ Zaúčtování MD / D Záloha […]

 • 13 – Zboží

  Účet 131 – Pořízení zboží Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde pořizovací cenou í všechny nakoupené zásoby zboží včetně nákladů souvisejících s pořízením-přepravné externí vyúčtované jinými účet. […]

 • 12 – Zásoby vlastní činnosti

  Účet 121 – Nedokončená výroba Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Jedná se o zhotovené výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také […]

 • 11 – Materiál

  Účet 111 – Pořízení materiálu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde pořizovací cenou všechny nakoupené zásoby materiálu včetně nákladů souvisejících s pořízením – přepravné, externí vyúčtovaní jinými […]

 • 69 – Převodové účty

  Účet 697 – Převod provozních výnosů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový V zájmu objektivního vykázání vysledku hospodaření podle jednotlivých činností se provádějí podle povahy převody mezi výnosovýmin […]

 • 66-finanční výnosy

  Účet 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 661 Účetní případ Zaúčtování MD / D […]

Odkaz