64 – Jiné provozní výnosy

Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Výnosový - daňový Druh účtu: Výsledkový Cena docílená při prode

Read More

56 – Finanční náklady

Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 561 Účetní příp

Read More

54 – Jiné provozní náklady

Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se  v

Read More

53 – Daně a poplatky

Účet 531 - Daň silniční Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 531 Účetní případ Zaúčtování M

Read More

52 – Osobní náklady

Účet 521 - Mzdové náklady Typ účtu: Nákladový - daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde hrubé mzdy ze závislé činnosti -zaměstnanců, členů d

Read More