Recent Posts

 • 64 – Jiné provozní výnosy

  Účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Cena docílená při prodeji. Výběr účetních případů s účtem 641 Účetní […]

 • 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

  Účet 601 – Tržby za vlastní výrobky Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 601 Účetní případ Zaúčtování MD / D Tržba za vlastní […]

 • 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

  Účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde v souvislosti s daňovou povinnosti z titulu daně […]

 • 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

  Účet 581 – Změna stavu nedokončené výroby Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 611. Do 31. 12. 2015 byl účet nazýván […]

 • 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

  Účet 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 574 Účetní případ Zaúčtování MD / D Čerpání zákonné […]

 • 56 – Finanční náklady

  Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 561 Účetní případ Zaúčtování MD / D Úbytek prodaných […]

 • 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

  Účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde účetní odpisy. Výběr účetních případů s účtem 551 Účetní případ […]

 • 54 – Jiné provozní náklady

  Účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se  v případě prodeje DHM a to rozdíl mezi pořizovací […]

 • 53 – Daně a poplatky

  Účet 531 – Daň silniční Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 531 Účetní případ Zaúčtování MD / D Daňová povinnost – silniční daň […]

 • 52 – Osobní náklady

  Účet 521 – Mzdové náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde hrubé mzdy ze závislé činnosti -zaměstnanců, členů družstev s společníků spo. s.r.o.   dohody o provedení […]

Odkaz