Recent Posts

 • 51 – Služby

  Účet 511 – Opravy a udržování Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový náklady na opravu a udržování-neúčtuje se zde technické zhodnocení majetku Výběr účetních případů s účtem 511 […]

 • 50 – Spotřebované nákupy

  Účet 501 – Spotřeba materiálu Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů, DHM,  tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,ochranných pomůcek, pracovního oblečení, přirozený úbytek […]

 • 49 – Individuální podnikatel

  Účet 491 – Účet individuálního podnikatele Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 491 Účetní případ Zaúčtování MD / D Výběr podnikatele pro osobní spotřebu – […]

 • 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

  Účet 481 – Odložený daňový závazek a pohledávka Typ účtu: Aktivní i Pasivní Druh účtu: Rozvahový Přírůstky závazku k FÚ se zaznamenávají na stranu D. Přírůstky pohledávek k FÚ se […]

 • 47-Dlouhodobé závazky

  Účet 471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 471 Účetní případ Zaúčtování MD / D Faktury dodavatelů […]

 • 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

  Účet 461 – Bankovní úvěry Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Bankovní úvěry s celkovou lhůtou splatnosti delší než 1 rok. Výběr účetních případů s účtem 461 Účetní případ Zaúčtování […]

 • 45 – Rezervy

  Účet 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 451 Účetní případ Zaúčtování MD / D Rezervní fond – např. […]

 • 43 – Výsledek hospodaření

  Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Tento účet bude mít zůstatek od začátku účetního období do doby, kdy jednotka podle rozhodnutí provede […]

 • 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

  Účet 421 – Zákonný rezervní fond Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Zákon ukládá povinnost vytvářet  fond. v určité výši. s.r.o. podle společenské smlouvy, a.s. tak jak maji určeno stanovami. […]

 • 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

  Účet 411 – Základní kapitál Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Základním kapitálem se rozumí souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do podniku. Výběr účetních případů s účtem […]

Odkaz