Recent Posts

 • 34 – Zúčtování daní a dotací

  Účet 341 – Daň z příjmů Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účtuje se zde o dani , kdy poplatníkem je účetní jednotka – daňová povinnost  za zdaňovací období. Výběr […]

 • 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

  Účet 331 – Zaměstnanci Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci. Zúčtováním mezd vzniká podniku závazek vůči zaměstnancům. Výběr účetních případů s účtem […]

 • 32 – Závazky (krátkodobé)

  Účet 321 – Dodavatelé – závazky z obchodních vztahů Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účtujeme zde přijaté faktury – krátkodobé závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům. Zůstatky sledujeme saldokontem. […]

 • 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

  Účet 311 – Pohledávky z obchodních vztahů Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Učtují se zde pohledávky z obchodních vztahů a to krátkodobé i dlouhodobé – odběratelé.Zůstatky sledujeme účtem – […]

 • 70 – Účty rozvažné

  Účet 701 – Počáteční účet rozvažný Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Závěrkový Výběr účetních případů s účtem 701 Text účetního příkladu Zaúčtování Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 701 […]

 • 71 – Účet zisků a ztrát

  Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Závěrkový Účetní hospodářský výsledek se zjišťuje na tomto účtě, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů. Zisk na str. MD […]

Odkaz