MajetekÚčtování NNO

Pořízení DNM a HM z účelového peněžního daru – NNO

Pořízení DNM  a  HM  z účelového peněžního daru   –  NNO

 

A.Účtování ve prospěch fondů

 

Přijaté peněžní prostředky na účet DHM nebo HM 221 901
Fa za DHM nebo HM 04x 321
Zařazení majetku do užívání 0xx 04x
Roční odpisy majetku 551 07x

08x

Poměrná část odpisů majetku z daru-zúčtování do výnosů. 901 649

 

 

B.Účtování ve prospěch fondů

Přijaté peněžní prostředky na účet DHM nebo HM 221 901
Převedení jmění do fondu 901 911
Fa za majetek 04x 321
Zařazení majetku do užívání 0xx 04
Roční odpis majetku 551 07x

08x

Poměrná část odpisů majetku z daru-zúčtování do výnosů 901 648

 

(Visited 51 times, 1 visits today)

Comment here