MajetekÚčtování NNO

Pořízení DNM nebo DHM z účelové dotace ze státního rozpočtu – neziskovky

Pořízení DNM nebo DHM z účelové dotace ze státního rozpočtu

 

Předpis nároku dotace na DH nebo NM  100000Kč 346 901
Příjem dotace na BÚ  100000Kč 221 346
Fa na DNM nebo DHM  200000Kč 04x 321
Zařazení  DNM nebo DHM  do užívání  200000Kč 0xx 04x
Roční odpisy DNM nebo DHM – rovnoměrně 10% ročně z pořizovací ceny  20000 551 07x

08x

Poměrná část odpisů  DNM nebo DHM  z dotace-zúčtování do výnosu  10000Kč 901 649

 

(Visited 64 times, 1 visits today)

Comment here