Archiv pro štítek: 06

 •   Účet 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 069 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod finančních prostředků na […]

 • Účet 067 – Ostatní půjčky

  Účet 067 – Ostatní půjčky Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 067 Účetní případ Zaúčtování MD / D Ostatní poskytnuté půjčky – VPD , VBÚ […]

 • Účet 066 – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoby, podstatný vliv

  Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Dlouhodobě poskytnuté půjčky účetní jednotkou ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok. Patří sem také vklad tichého společníka, který […]

 • 063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly

  Na tomto účtu účetní jednotky vykazují podíly představující ostatní majetkové účasti na jiných účetních jednotkách. Při pořízení jsou tyto účasti oceňovány v pořizovací ceně, přičemž k rozvahovému dni je třeba […]

 • Účet 061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

  Výklad (komentář) k účtu Na tomto účtu se zachycují podíly přinášející účetní jednotce rozhodující vliv (viz heslo vliv podstatný, rozhodující). Tento účet je součástí účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek. Příčinou […]

 • Účet 06 – Dlouhodobý finanční majetek

Odkaz