Archiv pro štítek: 07

 • Účet 079 – Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

  Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem – je to tím, že snižují hodnotu […]

 • Účet 075 – Oprávky ke goodwillu

  Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Odepisuje se rovnoměrně od nabytí podniku nebo jeho části a to tak, že kladný rozdíl se odepisuje do nákladů, záporný prostřednictvím tohoto účtu do […]

 • Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům

  Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem – je to tím, že snižují hodnotu […]

 • Účet 073 – Oprávky k softwaru

  Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem – je to tím, že snižují hodnotu […]

 • Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

  Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem – je to tím, že snižují hodnotu […]

 • Účet 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům

  Účet 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Od 1. 1. 2016 účet zrušen. Od tohoto data se veškeré zřizovací výdaje bez ohledu na výši […]

 • Účet 070 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

  Účet 070 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Snížení  hodnoty majetku v důsledku opotřebení se vyjadřuje pomocí opravného účtu k příslušné složce. Výběr účetních […]

 • Účet 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

  Definice a obecné principy Odpisy jsou odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší; nejde tedy o kvantifikaci fyzického a morálního […]

Odkaz