Archiv pro štítek: 09

 • Výběr účetních případů s účtem 097

  Výběr účetních případů s účtem 097 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 097 / 702 Převod aktivního zůstatku účtu při […]

 • Výběr účetních případů s účtem 096

  Výběr účetních případů s účtem 096 Účetní případ Zaúčtování MD / D Snížení ocenění dlouhodobého finančního majetku, zjištěných invetarizací a nemající trvalý charakter – VÚD 579 / 096 Převod zůstatku […]

 • Výběr účetních případů s účtem 095

  Výběr účetních případů s účtem 095 Účetní případ Zaúčtování MD / D Snížení ocenění poskytnutých záloh zjištěných inventarizací a nemající trvalý charakter – VÚD 579 / 095 Převod zůstatku účtu […]

 • Výběr účetních případů s účtem 094

  Výběr účetních případů s účtem 094 Účetní případ Zaúčtování MD / D Snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku, zjištěných inventarizací a nemající trvalý charakter – VÚD 559 / 094 Převod […]

 • Výběr účetních případů s účtem 093

  Výběr účetních případů s účtem 093 Účetní případ Zaúčtování MD / D Snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného nehmotného majetku, zjištěných inventarizací a nemyjí trvalý charakter – VÚD 559 / 093 Převod […]

 • Výběr účetních případů s účtem 092

  Výběr účetních případů s účtem 092 Účetní případ Zaúčtování MD / D Snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku, zjištěné při inventarizaci a nemající trvalý charakter – VÚD 559 / 092 Převod […]

 • Výběr účetních případů s účtem 091

  Výběr účetních případů s účtem 091 Účetní případ Zaúčtování MD / D Snížení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, zjištěné při inventarizaci a nemají trvalý charakter – VÚD 559 / 091 Převod […]

 • Účet 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

Odkaz