Odpisování DNM u PO

    Příklad: Organizace nakoupila software v pořizovací ceně 80000Kč. Odepsáno již bylo 20000Kč.Zůstatková cena činí 60000Kč,roční

Read More

Odpisování DNM

Odpisování DNM Organizace nakoupila software v pořizovací seně 80000Kč. Odepsáno již bylo 20000Kč,zůstatková cena činí 60000Kč,roční odpis je 10000Kč

Read More