Archiv pro štítek: 11

 • Účet 119 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ( ODNM)

  Účet 119 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ( ODNM)   Zařazení  ODNM vč.TZ-který dle své povahy nelze uvést v jiných položkách DM,a to zejména povolenky na emise a preferenční limity […]

 • Účet 111 – Pořizovaný materiál

  Účet 111  –  Pořizovaný materiál   Fa dodavatelů za dodávky surovin,pomocných látek,látek potřebných k zajištění provozu,náhradních dílů,obalů,pokusných zvířat,DHM-způsob A 111 321 211 Předpokládané částky faktur za převzatý materiál na konci […]

 • Účtová skupina 11 – Materiál

 • Účet 119 – Materiál na cestě

  Výklad (komentář) k účtu Hlavní charakteristikou tohoto účtu je, že se zde sleduje materiál na cestě, tj. vyúčtovaný (fakturovaný) materiál, který účetní jednotka nepřevzala. Pro tento účet platí, že: •  […]

 • Účet 112 – Materiál na skladě

  Výklad (komentář) k účtu Hlavní charakteristikou tohoto účtu je, že: • se zde sleduje materiál na skladě (jako příjem a výdej), •  se na tomto účtu v průběhu účetního období účtuje […]

 • Účet 111 – Pořízení materiálu

  Výklad (komentář) k účtu Hlavní charakteristikou tohoto účtu je, že: •  je to kalkulační účet (viz kalkulace), který slouží k zjištění pořizovací ceny materiálu, • se používá výhradně při průběžném účtování […]

 • Účet 11 – Materiál

Odkaz