Účet 211 – Pokladna

Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny tak i cizích měn-valut. Výběr ú

Read More

Účet 213 – ceniny

Nákup poštovních známek a kolků do zásoby za hotové 213 211 Nákup poukázek na stravování při zajištění stravování prostřednictvím poukáze

Read More