Archiv pro štítek: 31

 • Účet 312-Směnky k inkasu pro NNO

  Účet 312-Směnky k inkasu   Úhrada pohledávky vystavenou krátkodobou směnkou 312 311 Eskontovaná směnka byla vrácena,protože nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě 312 313 Kurzové zisky při inkasu pohledávek v průběhu […]

 • 311 – Odběratelé

  Vystavená fa za nájmy a provedené předané práce a služby odběrateli 311 602   Vystavená fa za realizované výrobky a polotovary vlastní výroby odběrateli 311 601 Vystavená fa za prodané […]

 • 31 – Pohledávky

 • Účet 315 – Ostatní pohledávky

  Účet 315 – Ostatní pohledávky Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde pohledávky z reklamací uplatněné vůči dodavatelům. Výběr účetních případů s účtem 315 Účetní případ Zaúčtování MD […]

 • Účet 314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé

  Účet 314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smluv z jejich strany. Výběr účetních případů s účtem 314 […]

 • Účet 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry

  Účet 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účet slouží pro případy, kdy věřitel postoupí směnku bance za účelem získání peněz před splatností. Výběr […]

 • Účet 312 – Směnky k inkasu

  Účet 312 – Směnky k inkasu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtuje se zde v případech kdy věřitel vyčká na splatnost směnky. Výběr účetních případů s účtem 312 Účetní […]

 • Účet 311 – Pohledávky z obchodních vztahů

  Účet 311 – Pohledávky z obchodních vztahů Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Učtují se zde pohledávky z obchodních vztahů a to krátkodobé i dlouhodobé – odběratelé.Zůstatky sledujeme účtem – […]

Odkaz