Archiv pro štítek: 37

 • Účet 379 – Jiné závazky

  Účet 379 – Jiné závazky Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 379 Účetní případ Zaúčtování MD / D úhrada ostatních srážek ze mzdy-exekuce – VBÚ […]

 • Účet 378 – Jiné pohledávky

  Účet 378 – Jiné pohledávky Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 378 Účetní případ Zaúčtování MD / D Plnění pojišťovnou – VBÚ 221 / 378 […]

 • Účet 377 – Prodané opce

  Účet 377 – Prodané opce Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 377 Účetní případ Zaúčtování MD / D Upsané vklady jednotlivými zakladateli akciové společnosti – […]

 • Účet 376 – Nakoupené opce

  Účet 376 – Nakoupené opce Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 376 Účetní případ Zaúčtování MD / D Cena nakoupené opce v okamžiku uplatnění, propadnutí, […]

 • Účet 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů

  Účet 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 375 Účetní případ Zaúčtování MD / D Úhrada za prodej emitovaných dluhopisů […]

 • Účet 374 – Pohledávky z pronájmu

  Účet 374 – Pohledávky z pronájmu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 374 Účetní případ Zaúčtování MD / D Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u […]

 • Účet 373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací

  Účet 373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 373 Účetní případ Zaúčtování MD / D Změna reálné […]

 • Účet 372 – Závazky z koupě podniku

  Účet 372 – Závazky z koupě podniku Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 372 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod zůstatku při otevírání účetních […]

 • Účet 371 – Pohledávky z prodeje podniku

  Účet 371 – Pohledávky z prodeje podniku Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 371 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dohadné účty pasivní pokud při […]

 • 37 – Jiné pohledávky a závazky

Odkaz