Archiv pro štítek: 41

 • Účet 419 – Změny základního kapitálu

  Účet 419 – Změny základního kapitálu Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 419 Účetní případ Zaúčtování MD / D Vyúčtování pohledávky za upisovateli, společníky – […]

 • Účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

  Účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 414 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod aktivního […]

 • Účet 413 – Ostatní kapitálové fondy

  Účet 413 – Ostatní kapitálové fondy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde ostatní vklady společníků peněžních i nepeněžních, které při vkladu nezvyšují základní kapitál, např. vklady společníků […]

 • Účet 412 – Emisní ažio

  Účet 412 – Emisní ažio Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Pokud  účetní jednotka zvyšuje základní kapitál upsáním nových vkladů, jejichž hodnota je nižší než částka kterou požaduje od vkladatelů, […]

 • Účet 411 – Základní kapitál

  Účet 411 – Základní kapitál Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Základním kapitálem se rozumí souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do podniku. Výběr účetních případů s účtem […]

 • 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

Odkaz