Archiv pro štítek: 42

 • Účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

  Účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový V případě, že jednotka nemá dostatek zdrojů na uhrazení ztráty, je možno neuhrazenou část převést do dalších […]

 • Účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let

  Účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 428 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod zisku ve schvalovacím řízení […]

 • Účet 427 – Ostatní fondy

  Účet 427 – Ostatní fondy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Ostatní fondy jsou dobrovolné a vytvářejí se podle svých potřeb.Tvorba by měla být zakotvena ve stanovách a spol. smlouvách. […]

 • Účet 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

  Účet 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Na tento účet vykazujeme rozdíly ve změně účetní metody, část odložené daně nebo opravu v důsledku […]

 • Účet 423 – Statutární fondy

  Účet 423 – Statutární fondy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 423 Účetní případ Zaúčtování MD / D Zálohový příděl do FKSP v průběhu roku […]

 • Účet 422 – Nedělitelný fond

  Účet 422 – Nedělitelný fond Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 422 Účetní případ Zaúčtování MD / D Tvorba nedělitelného fondu při vzniku družstva – […]

 • Účet 421 – Zákonný rezervní fond

  Účet 421 – Zákonný rezervní fond Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Zákon ukládá povinnost vytvářet  fond. v určité výši. s.r.o. podle společenské smlouvy, a.s. tak jak maji určeno stanovami. […]

Odkaz