Archiv pro štítek: 47

 • Účet 479 – Jiné dlouhodobé závazky

  Účet 479 – Jiné dlouhodobé závazky Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 479 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod zůstatku účtu při otevírání účetních […]

 • Účet 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

  Účet 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde směnky na úhradu závazků, jejichž splatnost je delší než 1 rok. Výběr účetních případů […]

 • Účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy

  Účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 475 Účetní případ Zaúčtování MD / D Zúčtování zálohy po splnění závazku vůči […]

 • Účet 474 – Závazky z pronájmu

  Účet 474 – Závazky z pronájmu Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 474 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k […]

 • Účet 473 – Emitované dluhopisy

  Účet 473 – Emitované dluhopisy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účet se používá v případech. kdy účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti do 1 roku. Majiteli […]

 • Účet 471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba

  Účet 471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 471 Účetní případ Zaúčtování MD / D Faktury dodavatelů […]

 • 47-Dlouhodobé závazky

Odkaz