Účet 543 – Dary

Účet 543 - Dary Typ účtu: Nákladový - nedaňový Druh účtu: Výsledkový Dar ve formě peněž.prostředků,zásob,zboží,výrobků,zůstatková cena DHIM

Read More