Archiv pro štítek: 54

 • Účet 549 – Manka a škody z provozní činnosti

  Účet 549 – Manka a škody z provozní činnosti Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde manka a škody na majetku. Např. dlouhodobém majetku, manka nad […]

 • Účet 548 – Ostatní provozní náklady

  Účet 548 – Ostatní provozní náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení. […]

 • Účet 548 – Ostatní provozní náklady

  Účet 548 – Ostatní provozní náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení. […]

 • Účet 546 – Odpis pohledávky

  Účet 546 – Odpis pohledávky Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Účet je určen k odpisu pohledávek v  souladu se zákonem o dani z příjmů.Např. může jít o pohledávku […]

 • Účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

  Účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde smluvní pokuty podle obch. zákoníku,dále penále, popř. jiné sankce ze […]

 • Účet 543 – Dary

  Účet 543 – Dary Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Dar ve formě peněž.prostředků,zásob,zboží,výrobků,zůstatková cena DHIM fyz.osoby -dary např.pro účety.tělovýchovy,školství,charitativní,zdravotnictví,na ochranu zvířat a pod.pokud hodnota daru přesáhne 1.000.-Kč ake nejvýše 10% […]

 • Účet 542 – Prodaný materiál

  Účet 542 – Prodaný materiál Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde hodnota prodaného materiálu v ocenění vedeném v účetnictv.í Výběr účetních případů s účtem 542 […]

 • Účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

  Účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se  v případě prodeje DHM a to rozdíl mezi pořizovací […]

 • 54 – Jiné provozní náklady

Odkaz