Archiv pro štítek: 56

 • Účet 569 – Manka a škody na finančním majetku

  Účet 569 – Manka a škody na finančním majetku Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 569 Účetní případ Zaúčtování MD / D Schodek […]

 • Účet 568 – Ostatní finanční náklady

  Účet 568 – Ostatní finanční náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde poplatky bance za vedení účtu, za položky. Výběr účetních případů s účtem 568 […]

 • Účet 567 – Náklady z derivátových operací

  Účet 567 – Náklady z derivátových operací Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 567 Účetní případ Zaúčtování MD / D Změna reálné hodnoty […]

 • Účet 566 – Náklady z finančního majetku

  Účet 566 – Náklady z finančního majetku Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Dlužné cenné papíry se oceňují na reálnou hodnotu a výsledkově se účtují do nákladů nebo […]

 • Účet 564 – Náklady z přecenění cenných papírů

  Účet 564 – Náklady z přecenění cenných papírů Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 564 Účetní případ Zaúčtování MD / D Úbytek reálné […]

 • Účet 563 – Kurzové ztráty

  Účet 563 – Kurzové ztráty Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 563 Účetní případ Zaúčtování MD / D Ztráta na kurzovním rozdílu při […]

 • Účet 562 – Úroky

  Účet 562 – Úroky Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Úroky z bankovních účtů včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru a pod. Výběr účetních případů s […]

 • Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly

  Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 561 Účetní případ Zaúčtování MD / D Úbytek prodaných […]

 • 56 – Finanční náklady

Odkaz