Archiv pro štítek: 6

 • Účtová třída 6 – Výnosy

  Účtová třída 6 – Výnosy Článek I (1) V této účtové třídě se účtují veškeré výnosy vzniklé z pojišťovací, zajišťovací, popř. ostatní činnosti pojišťovny, u nichž se uplatňuje v zásadě […]

 • Účet 698 – Převod finančních výnosů

  Účet 698 – Převod finančních výnosů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový V zájmu objektivního vykázání vysledku hospodaření podle jednotlivých činností se provádějí podle povahy převody mezi výnosovýmin […]

 • Účet 697 – Převod provozních výnosů

  Účet 697 – Převod provozních výnosů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový V zájmu objektivního vykázání vysledku hospodaření podle jednotlivých činností se provádějí podle povahy převody mezi výnosovýmin […]

 • 69 – Převodové účty

 • Účet 667 – Výnosy z derivátových operací

  Účet 667 – Výnosy z derivátových operací Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Zvýšení ocenění oproti účetní hodnotě se zaúčtuje do výnosů. Výběr účetních případů s účtem 667 […]

 • Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku

  Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Dluhové cenné papíry se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou a účtují se výsledkově […]

 • Účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

  Účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 665 Účetní případ Zaúčtování MD / D Přiznání dividend […]

 • Účet 664 – Výnosy z přecenění cenných papírů

  Účet 664 – Výnosy z přecenění cenných papírů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 664 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod zůstatku […]

 • Účet 663 – Kursové zisky

  Účet 663 – Kursové zisky Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 663 Účetní případ Zaúčtování MD / D Kurzovní rozdíl – finanční výnos. […]

 • Účet 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

  Účet 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Typ účtu: Výnosový – daňový Druh účtu: Výsledkový Výběr účetních případů s účtem 661 Účetní případ Zaúčtování MD / D […]

Odkaz