Archiv pro štítek: 9

 • Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

  Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven Článek I (1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si tyčí pojišťovna sama vnitřním předpisem. (2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat a) […]

 • Účtová třída 9 – Podrozvahové účty

  Účtová třída 9 – Podrozvahové účty Článek I 1. Na účtech účtové třídy 9 se účtuje podvojně o majetku a závazcích, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech. Jde o […]

 • 963 – Účet výsledku hospodaření

  Převod zůstatků účtů účtové třídy 5-Náklady při uzavírání účetních knih 963 5xx Převod zisku 963 962 Převod zůstatků účtů účtové třídy 6 – Výnosy při uzavírání účetních knih 6xx 963 […]

 • 962 – Konečný účet rozvažný

  Převod pasivních zůstatků rozvahových účtů při otevírání účetních knih 962 Xxx Převod aktivních zůstatků rozvahových účtů při otevírání účetních knih Xxx 962  

 • 961 – Počáteční účet rozvažný u NNO

  Převod pasivních zůstatků rozvahových účtů při otevírání účetních knih 961 Xxx Převod aktivních zůstatků rozvahových účtů při otevírání účetních knih XXX 961  

 • 96 – Závěrkové účty pro NNO

 • 959 – Ostatní dlouhodobé závazky

  Ostatní dlouhodobé dluhy,které nejsou uvedeny v jiných položkách dlouhodobých závazků 221 959 Převod při otevírání účetních knih 961 959 Vrácení přijaté jistoty 959 221   Převod při uzavírání účetních knih […]

 • 955 – Přijaté dlouhodobé zálohy

  Přijetí dlouhodobé zálohy a závdavku na dobu delší než jeden rok na BÚ 221 955 Převod při otevírání účetních knih 961 955 Zúčtování zálohy po vystavení konečné fa odběrateli 955 […]

 • 954 – Závazky z pronájmu

  Účet 954 obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku převzatého do užívání od jiné účetní jednotky formou smluv o pronájmu hmotných movitých i nemovitých věcí sjednaných před 1.lednem 2001 při dodržení […]

 • 951 – Dlouhodobé úvěry

  Cizí zdroj-úvěr přijatý účetní jednotkou s dobou splatnost delší než jeden rok 221 951 Převod zůstatku při  otevírání účetních knih 961 951 Čerpání dlouhodobého úvěru na úhradu faktur dodavatelům 951 […]

Odkaz