954 – Závazky z pronájmu

Účet 954 obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku převzatého do užívání od jiné účetní jednotky formou smluv o pronájmu hmotných movitých i nemovi

Read More