Srážky z platu a exekuce

Předpis mzdových nákladů 521 331-01
Předpis daně přijmu ze závislé činnosti 331-01 342
Předpis SP – zaměstnanec 331-01 336
Předpis ZP-zaměstnanec 331-01 337
Předpis ZP-zaměstnavatel 524 336
Předpis SP-zaměstnavatel 524 337
Zápočet pohledávky za zaměstnanci-část stravného-úhrada zápočtem se mzdou 331-01 335
Zápočet závazku vůči zaměstnanci-doplatek cestovních náhrad 333 331-01
Splátka půjčky FKSP-úurada zápočtem se mzdou 331-01 335
Exekuce mzdy-povinná srážka ze mzdy,předpi závazku vůči exekutorovi na základě exekučního příkazu 331-01 379
Výplaty v hotovosti  předpis 331-01 331-02
Úhrada mzdy v hotovosti 331-01 261
Úhrada srážky exekutorovi  bankou 378 241
     

 

(Visited 3 times, 1 visits today)