Účet 379 – Jiné závazky

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 379

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
úhrada ostatních srážek ze mzdy-exekuce – VBÚ 379 / 221
Úhrada celnímu orgánu – VBÚ 379 / 221
Úhrada srážek z mezd např, výživné, splátky půjček, refundace mezd jiným organizacím – VBÚ 379 / 221
Úhrada nákupu dluhopisů – VBÚ 379 / 221
Vyúčtování celního orgánu – clo – VÚD 111 / 379
Přijetí dočasné finanční výpomoci ze státního rozpočtu a ze státních fondů – VBÚ 221 / 379
Pojištění automobilu -výplaceno pokladnou před příjmem předpisu pojistného – VPD 379 / 211
Úhrada nakoupených dividend – VBÚ 379 / 221
Nákup akcii společností – VÚD 062 / 379
Nákup dluhopisů – VÚD 065 / 379
Předpis mezd srážky na výživné a exekuce – VÚD 331 / 379
Předpis mezd-ostatní srážky – VÚD 331 / 379
PF-předpis pokuty od živnostenského úřadu – VÚD 545 / 379
Pokuta od stavebního úřadu – VÚD 545 / 379
Převzatá aktiva ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku – VÚD 379 / 353
Tantiemy členům představenstva a dozorčí rady – VÚD 431 / 379
Opravy nákladů minulých období jde-li o významné položky – VÚD 548 / 379
Podíl na zisku tichého společníka – VÚD 431 / 379
Inzerce ∇

Kurzové ziskové rozdíly při úhradě závaků – VÚD 379 / 663
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závazků – VÚD 563 / 379
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 379
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 379 / 702
Snížení základního kapitálu vzetím určitého počtu akcií z oběhu a jejich vyplacením držitelům-předpis podle rozhodnutí valné hromady – VÚD 419 / 379
Zúčtování hrubé odměny členům společnosti a družstva – VÚD 523 / 379
Úroky z vydaných dluhopisů u emitenta – VÚD 562 / 379
Vyúčtování úroků v souvislosti s eskontací směnek(cenných papírů) – VÚD 562 / 379
Pojištění automobilu – účtování předpisu pojistného – VÚD 548 / 379
Předpis DPH při dovozu – VÚD 343 / 379
Vyměření cla k DHM – VÚD 042 / 379

Nákup související s pořízením zboží

A)přepravné externí – PFA 131 / 321
B)ve vlastní režii – VÚD 131 / 586
C)pojistné, clo, provize – VÚD 131 / 379

Vyúčtování sankcí z porušení

A)zákona o danich z příjmu – VÚD 545 / 341
B)zákona o spotřební dani – VÚD 545 / 345
C)předpis o poplatcích – VÚD 545 / 379
D)předpis o použití dotací – VÚD 545 / 346

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda – VÚD 521 / 331
2) Sociální pojištění zaměstnance – VÚD 331 / 336100
3) Zdravotní pojištění zaměstnance – VÚD 331 / 336200
4) Záloha na daň – VÚD 331 / 342
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) – VÚD 331 / 379
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem – VÚD 524 / 336100
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem – VÚD 524 / 336200
8) Výplata mzdy z BÚ – VBÚ 331 / 221
9) Odvod SSZ – VBÚ 336100 / 221
10) Odvod ZP – VBÚ 336200 / 221
11) Odvod Finančnímu Úřadu – VBÚ 342 / 221
12) Odvod ostatních – VBÚ 379 / 221

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů – VÚD 321 / 648
B)směnky k úhradě – VÚD 322 / 668
C)přijaté provozní zálohy – VÚD 324 / 648
D)vůči zaměstnancům – VÚD 333 / 648
F)jiné závazky – VÚD 379 / 648
G)dlouhodobé přijaté zálohy – VÚD 475 / 668
H)Z obchodních vztahů – VÚD 321 / 648
CH)Ze směnek – VÚD 322 / 648
I)Z přijatých provozních záloh – VÚD 324 / 648
J)Ostatní závazky – VÚD 325 / 648
K)Vůči zaměstnancům – VÚD 333 / 668
L)Se sociálním zabezpečením – VÚD 336 / 648
M)Jiné závazky – VÚD 379 / 648
N)Přijaté zálohy – VÚD 475 / 648
O)Jiné dlouhodobé závazky – VÚD 479 / 648

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou – VPD 062 / 211
B)cena pořízení – VBÚ 062 / 221
C)cena pořízení – VÚD 062 / 325
D)cena pořízení – VÚD 062 / 361 , 365
E)cena pořízení – VÚD 062 / 379
(Visited 285 times, 1 visits today)