Účet 391 – Opravná položka k pohledávkám

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 391

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi fa. a odhadnou cenou za materiál – VÚD 391 / 501
Vnitřní účetní doklad na inventa – VÚD 559 / 391
Zrušení opravné položky – VÚD 391 / 558
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění jednotlivých pohledávek v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k prodeji pohledávky – VÚD 391 / 559
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 391
Převod zůstatku účtu pro uzavírání účetních knih – VÚD 391 / 702
Tvorba opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení k nepromlčeným pohledávkám – VÚD 558 / 391

Inzerce ∇

Částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A)k výrobkům – VÚD 194 / 559
B)ke zboží – VÚD 196 / 559
C) k pohledávkám – VÚD 391 / 559

Zrušení opravných položek při prodeji podniku nebo jeho části (účtování u prodávajícího)

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku – VÚD 091 / 558
B)k dlouhodobému hmotnému majetku – VÚD 092 / 558
C)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku – VÚD 093 / 558
D)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku – VÚD 094 / 558
E)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek – VÚD 095 / 558
F)k dlouhodobému finančnímu majetku – VÚD 096 / 558
G)k materiálu – VÚD 191 / 558
H)k výrobkům – VÚD 194 / 558
Ch)ke zboží – VÚD 196 / 558
I) k majetkovým cenným papírům – VÚD 291 / 558
J)k pohledávkám – VÚD 391 / 558

(Visited 89 times, 1 visits today)