Účet 395 – Vnitřní zúčtování

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 395

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zlikvidované faktury týkající se oprav a udržování, jež byly původně zachyceny na účtě vnitropodnikového zůčtování – VÚD 511 / 395
Vnitropodniková faktury za montážní práce, projektové práce a pod. – VÚD 395 / 602
Úhrada pohledávek z hospodářského styku mezi samostatně bilancujícími útvary – VBÚ 221 / 395
Přesuny zboží z nákupu mezi nakupujícími sklady v předávacím závodě – VÚD 395 / 132
Přesuny zboží v přejímajícím závoděv – VÚD 132 / 395
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek, nemůže-li být vyúčtován na příslušný účet – VÚD 395 / 321
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zatím zachycený na účtě 395 po její likvidaci na příslušný účet do období jehož se fakturace týká – VÚD 042 / 395

(Visited 197 times, 1 visits today)