Účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Typ účtu: Výnosový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Cena docílená při prodeji.

Výběr účetních případů s účtem 641

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Vyúčtování pohledávek z tržeb za prodané licence – VÚD 315 / 641
Vyúčtování odhadu částek poplatků na pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv – VÚD 388 / 641
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 641 / 710
Tržba z prodeje pozemku – FAV 311 / 641

Inzerce ∇

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců – VÚD 335 / 641
B)od ovládací a řídící osoby – VÚD 351 / 641
C)hrazené pokladnou – PPD 211 / 641
D)fakturou – VFA 311 / 641

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise – PPD, VBÚ 211 , 221 / 641 , 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů – VÚD 541 , 548 / 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů – VÚD 541 , 548 / 019

(Visited 51 times, 1 visits today)