Účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Typ účtu: Výnosový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Účtují se zde smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Výběr účetních případů s účtem 644

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 644 / 710
S.R.O. úrok z prodlení z pohledu společnosti – VÚD 355 / 644

Inzerce ∇

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

A)pohledávky z obchodních vztahů – VFA 311 / 644
B)ostatní pohledávky – VÚD 315 / 644
C)ostatní phledávky – VÚD 378 / 644
(Visited 34 times, 1 visits today)