Archivace prodejek

Archivace prodejek
V minulosti jsme zboží prodávali pouze na základě vydaných faktur. Nyní jsme začali využívat sestavu Prodejka. Jakým způsobem mám tyto prodejky archivovat (např. pro potřeby kontroly FÚ)? Prodejek denně vytiskneme velké množství a připadá mi zbytečné každý doklad tisknout 2x a archivovat. Stačí prodejky 1x měsíčně zaúčtovat – vždy k poslednímu v měsíci (kvůli DPH) a vytisknout jejich soupis? Je nutné vést pokladní knihu na předtištěném tiskopisu a vést denní zápisy, nebo stačí sestava v programu POHODA?

 

Ptáme-li se na četnost hromadného zaúčtování souboru vydaných Prodejek, doporučuje se učinit toto zaúčtování jednou denně na konci prodejní doby. Doporučené denní zaúčtování vychází z ustanovení § 91 zákona o DPH: „Plátci, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu na základě kontrolovatelné denní evidence tržeb, mohou požádat příslušného správce daně o stanovení individuálního způsobu stanovení daňové povinnosti.“

Pro potřeby zákona o DPH doklad Prodejka v agendě Prodejky obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu. Pro splnění ustanovení § 100 zákona o DPH není nutné tisknout každou jednotlivou prodejku dvakrát a archivovat. § 100 zákona o DPH ukládá plátcům: „Vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení.“

Program POHODA umožňuje naplnit výše uvedenou daňovou evidenci například sestavou Součet prodejek. Přímo do daňového přiznání k DPH a sestavy Podklady k dani z přidané hodnoty vstupují jednotlivé prodeje přes příslušné doklady v agendách Pokladna (při prodeji za hotové) nebo Ostatní pohledávky (při úhradě prostřednictvím platebních karet).

Zákon o účetnictví umožňuje místo vedení soupisů prodejek v papírové podobě použít technických prostředků a programového vybavení. Je tedy možno sledovat výše uvedené skutečnosti pouze pomocí sestav v programu POHODA, který splňuje podmínky pro používání technických prostředků, a to zejména průkaznost s ohledem na ustanovení § 33a zákona o účetnictví.

(Visited 71 times, 1 visits today)

Napsat komentář