Archiv rubriky: Zásoby

19 – Opravné položky k zásobám

Účet 191 – Opravná položka k materiálu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 191 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dočasné snížení hodnot zásob –… Read more »

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

Účet 151 – Poskytnuté zálohy na materiál Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Zaplacené  zálohy na zásoby. Výběr účetních případů s účtem 151 Účetní případ Zaúčtování MD / D Záloha… Read more »

13 – Zboží

Účet 131 – Pořízení zboží Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde pořizovací cenou í všechny nakoupené zásoby zboží včetně nákladů souvisejících s pořízením-přepravné externí vyúčtované jinými účet…. Read more »

12 – Zásoby vlastní činnosti

Účet 121 – Nedokončená výroba Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Jedná se o zhotovené výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také… Read more »

11 – Materiál

Účet 111 – Pořízení materiálu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde pořizovací cenou všechny nakoupené zásoby materiálu včetně nákladů souvisejících s pořízením – přepravné, externí vyúčtovaní jinými… Read more »