Dotace v cizí měně a její částečné vrácení

Dotace v cizí měně a její částečné vrácení

 

Česká obchodní společnost v září roku 2017 požádala příslušný unijní fond na podporu malých podnikatelů o provozní dotaci ve výši 10 000 EUR. O nezpochybnitelném nároku na tuto dotaci poskytovatel rozhodnul v listopadu roku 2017. V prosinci roku 2017 česká firma zaúčtovala použití 50 % přiznané dotace na úhradu příslušných provozních nákladů. K přijetí dotace v plné výši 10 000 EUR na devizový účet obchodní společnosti došlo v lednu roku 2018. V únoru roku 2018 bylo pro stanovené provozní účely použito dalších 40 % dotace. Načež musela firma v souladu s dotačními podmínkami nevyčerpanou část (10 %) dotace vrátit poskytovateli, k čemuž došlo v dubnu roku 2018. Dotyčná účetní jednotka využívá denní měnové kursy, v příkladu jsou ale uvedeny jejich smyšlené hodnoty.

Den účtování Popis účetního případu EUR Kč/EUR MD D
Listopad 2017 Nezpochybnitelný nárok na provozní dotaci v EUR 10 000 26,00 260 000 378 347
Prosinec 2017 Zúčtování 50 % provozní dotace na krytí nákladů 130 000 347 648
Kursový rozdíl pohledávky v EUR k rozvahovému dni 25,70 3 000 563 378
Stav dotační pohledávky v EUR k rozvahovému dni 10 000 25,70 257 000 378
Leden 2018 Příjem 100 % cizoměnové dotace na devizový účet 10 000 25,60 256 000 221.2 378
Kursový rozdíl na účtu cizoměnové pohledávky 1 000 563 378
Únor 2018 Zúčtování 40 % provozní dotace na krytí nákladů 104 000 347 648
Duben 2018 Povinnost vrátit nevyčerpanou část ve výši 10 % dotace:- odúčtování korunového závazku z dotace- cizoměnový dluh z titulu vracení dotace- kursový rozdíl z cizoměnového dluhu ––1 000– ––25,80– –26 00025 800200 –347–– ––379663
Odeslání vracené části provozní dotace v EUR 1 000 25,70 25 700 379 221.2
Kursový rozdíl z vrácení části dotace v EUR 100 379 663

K účtování dodejme upřesnění dle Interpretace NÚR I-22, že z důvodu pohybu kursu vznikne kursový rozdíl mezi pohledávkou (tj. nárokem na dotaci) a jejím vyrovnáním (přijetím dotace). Kursový rozdíl zde vzniká pouze na účtu pohledávky, tak jako u každé jiné cizoměnové pohledávky. Naproti tomu u účtu Zúčtování dotací (zde 347) se však nadále pracuje jen s korunovou hodnotou, protože tento závazek není závazkem v cizí měně. Obdobně při vrácení dotace (z důvodu jejího nevyčerpání, nebo porušení podmínek) vzniká závazek (dluh) vrátit dotaci. Přitom ale na účtu Zúčtování dotací (346 nebo 347) povinnost vrácení zaúčtuje v hodnotě původního nároku souvztažně ve prospěch závazku (dluhu) vůči poskytovateli dotace. Kursový rozdíl tak vznikne v tomto případě na účtu závazku (zde například účet 379) mezi kursem při zaúčtování povinnosti vrátit dotaci a kursem úhrady.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Napsat komentář