Category: Daně

Vedlejší výdělečná činnost spolku

Ve stanovách máme uvedeno, že spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Hlavní činností spolku je zajišťovat chod muzea v objektu opevnění a podporovat… Read more »

Co je účtová osnova?

Podoba účtové osnovy je stanovena vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zde je důležitá pro tento účel Příloha č. 4 nazvaná Směrná účtová osnova…. Read more »

Přeplatek z ročního zúčtování v exekucích

Zaměstnavatel může na žádost zaměstnance provést roční zúčtování daně. Přeplatky, které vzniknou, pak vrací zaměstnanci ve mzdě. Jak ale postupovat, pokud je na mzdu nařízená exekuce? Zaměstnavatel každoročně provádí roční… Read more »

EET – pronájem nemovité věci

Podléhají platby za pronájem nemovitých věcí placené v hotovosti EET? ODPOVĚĎ: Dle § 6 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je rozhodným příjmem příjem poplatníka fyzické nebo právnické osoby… Read more »