Category: Personalistika

  • Musím při vedení daňové evidence používat účetní osnovu?

    Jste-li podnikatel (OSVČ) a vedete daňovou evidenci, pak se na vás povinnost řídit se účetní osnovou nevztahuje. Důvod je jednoduchý – povinnost řídit se účtovou osnovou mají pouze takové podnikatelské […]

  • Mzdové listy

    Mzdový list je dokumentem, který má poměrně dlouhou archivační lhůtu. Co v současné době musí mzdový list obsahovat a jak se s ním zachází, je obsahem tohoto článku. Pojem „mzdový list“ je v české legislativě zmiňován v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), […]

  • Exekuce a insolvence v mzdové praxi

    Exekuce a výkon rozhodnutí Exekuční řád stanoví, že na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Přičemž […]

Odkaz infeed

article

Odkaz infeed