Neplatiči v SVJ

Dostali jsme roční vyúčtování FS za SVJ. Bohužel i v našem domě máme neplatiče, a tak se zajímáme o vyúčtování tohoto bytu. Několik měsíců v roce za tohoto neplatiče (FO, FS) platí ostatní vlastníci tím způsobem, že účetní vezme dlužnou částku z FO ostatních vlastníků a dorovná dlužnou částku za dlužníka do FS. Ve finále to vypadá tak, že účetní sice 1x za 1/4 roku oznámí SVJ neplatiče a konkrétní dlužnou částku, ale v ročním vyúčtování každého vlastníka (tj. každý vlastník obdrží vyúčtování) tento vlastník, za kterého platili x měsíců ostatní vlastníci, nemá žádný dluh. Pouze v nějaké extra evidenci vede dále účetní tohoto neplatiče jako dlužníka.

Protože se domnívám, že takovéto roční vyúčtování je v podstatě úřední doklad a jako takový by měl odrážet skutečný stav, to znamená, že i když celková předepsaná a odvedená částka za SVJ do FS je v pořádku, tak ten, kdo např. nemá zaplacenou celkově předepsanou roční částku za dané období (kalendářní rok), nemůže mít v ročním vyúčtování přeplatek jenom proto, že se tato dlužná částka vzala z FO ostatních vlastníků a dala se do kolonky tohoto dlužníka. Rád bych věděl, zda je tento účetní postup správný.

 

 

Tento postup je zcela jistě nesprávný. Nelze hradit z dlouhodobých záloh („tzv. fondu oprav“) dluhy neplatičů. Tyto dluhy by měly zůstat jako pohledávky v účetnictví. Paní účetní by se měla řídit rozhodnutím minimálně výboru společenství. Postup, který uvádíte, by bylo nutné schválit na schůzi vlastníků, ale i tak jsem přesvědčená, že by byl v rozporu se zákonem o vlastnictví bytů. Paní účetní si nemůže dělat, co chce.

(Visited 72 times, 1 visits today)

Napsat komentář