Školička finanční gramotnosti

Školička finanční gramotnosti. Lekce první.
Dnes je minimální mzda v hrubém 15200 Kč. Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance jsou 2052 Kč, odvody na sociální pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance jsou 4788 Kč, daň je 990 Kč po odečtení slevy na poplatníka.
Tj: hrubá mzda 15200 Kč, celkové náklady zaměstnavatele jsou 20368 Kč, a čistá mzda je 12538. Stát získá za tohoto zaměstnance 7830 Kč.
Zvýšíme minimální mzdu na 18000 Kč. Odvody na zdravotní pojištění jsou 2430 Kč, odvody na sociální pojištění jsou ve výši 5670 Kč, a daň z příjmu je 1560 Kč.
Tj. hrubá mzda 18000 Kč, celkové náklady zaměstnavatele jsou 24120 Kč, a čistá mzda je 14460 Kč. Stát získá za tohoto zaměstnance 9660 Kč.
Zvýšíme minimální mzdu na 20000 Kč. Odvody na zdravotní pojištění jsou 2700 Kč, odvody na sociální pojištění jsou 6300 Kč, daň z příjmu je 1950 Kč.
Tj. hrubá mzda 20000 Kč, celkové náklady zaměstnavatele jsou 26800 Kč, a čistá mzda je 15850 Kč. Stát získá za tohoto zaměstnance 10950 Kč.
Tak kdo vlastně na tom zvýšení minimální mzdy vydělává? Vaše práce musí být nejméně ve výši 26800 Kč, aby vás zaměstnavatel vůbec mohl zaměstnat. Vy dostanete o 3312 Kč víc na výplatní pásce, ale stát za vás získá o 3120 Kč víc. To je vlastně téměř totéž, co se objeví na výplatní pásce, že?
Zaměstnavatel má např. 20 zaměstnanců se mzdami od 15200 Kč do 30400 Kč měsíčně, pro zjednodušení mají v průměru všichni 22800 Kč, a náklady jsou tedy v průměru 1,5 násobek nákladů na minimální mzdu. Tj. 3120 Kč x 1,5 = zvýšené náklady 4680 Kč/1 zaměstnanec x 20 = 93600 Kč měsíčně x 12 měsíců = 1.123.200 Kč. Stát získá navíc od tohoto zaměstnavatele za 20 zaměstnanců za 1 rok o víc než 1 milion víc!
A teď to s tím související. Minimální mzdu má zhruba 150000 zaměstnanců. Pokud se zvýší minimální mzda, musí se zvýšit zaručená mzda, tedy automaticky musí zaměstnavatel zvýšit mzdy všech zaměstnanců, a s těmi jejich vyššími mzdami souvisejí i ještě vyšší odvody.
Jen za těchto 150000 zaměstnanců získá stát ročně navíc 5.616.000.000 Kč = 5,6 miliardy korun! A za ty zbývající zaměstnance se zaručenou mzdou to bude ještě mnohem, mnohem, mnohem víc.
Už to chápete, pro koho je zvýšení minimální mzdy výhodné? Pro vašeho zaměstnavatele ne, pro vás také ne!
A to jsme si ještě nepočítali náklady související s podnikáním vašeho zaměstnavatele – musí vám svítit, musí vám topit, musí vám zajistit vodu, toaletu, školení bezpečnosti práce, pracovní pomůcky, vybavení. A ze všeho se státu platí DPH.
A o tom třeba někdy příště v lekci druhé.
(Visited 2 times, 1 visits today)

Napsat komentář