Štítek: 01

Prodej DNM s přeceněním na reálnou hodnotu

Prodej DNM s přeceněním na reálnou hodnotu Pro příspěvkové organizace, které vedou účetnictví v plném rozsahu   Příklad: Organizace nakoupila majetek v ceně 80000Kč. Bylo již odepsáno 60000Kč,zůstatková cena činí… Read more »

014 – Ocenitelná práva

Zařazení ocenitelných práv vč. TZ 014 041 Nově zjištěná a v účetnictví dosud nezachycená ocenitelná práva 014 074 Dobropis od dodavatele ocenitelných práv -014 -041 Vrubopis od dodavatele ocenitelných práv… Read more »