Štítek: 06

  Účet 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 069 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod finančních prostředků na… Read more »

Účet 067 – Ostatní půjčky

Účet 067 – Ostatní půjčky Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 067 Účetní případ Zaúčtování MD / D Ostatní poskytnuté půjčky – VPD , VBÚ… Read more »

063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly

Na tomto účtu účetní jednotky vykazují podíly představující ostatní majetkové účasti na jiných účetních jednotkách. Při pořízení jsou tyto účasti oceňovány v pořizovací ceně, přičemž k rozvahovému dni je třeba… Read more »