Štítek: 07

Účet 075 – Oprávky ke goodwillu

Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Odepisuje se rovnoměrně od nabytí podniku nebo jeho části a to tak, že kladný rozdíl se odepisuje do nákladů, záporný prostřednictvím tohoto účtu do… Read more »

Účet 073 – Oprávky k softwaru

Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem – je to tím, že snižují hodnotu… Read more »