Štítek: 1

Účtová třída 2 – Účty klientů

Článek I V účtové třídě 2 se účtuje o: a) poskytnutých úvěrech vč. reverzních repo obchodů, spotřebních úvěrech nekategorizovaných, b) a ostatních pohledávkách za subjekty, které nejsou bankami nebo dalšími subjekty… Read more »

Odpisování DNM u PO

    Příklad: Organizace nakoupila software v pořizovací ceně 80000Kč. Odepsáno již bylo 20000Kč.Zůstatková cena činí 60000Kč,roční odpis je 10000Kč.Software nebyl pořízen z investičního transferu,který se zachycuje na účtu 403…. Read more »

Odpisování DNM

Odpisování DNM Organizace nakoupila software v pořizovací seně 80000Kč. Odepsáno již bylo 20000Kč,zůstatková cena činí 60000Kč,roční odpis je 10000Kč. software nebyl pořízen z investičního transferu,který se zachycuje na účtu 403…. Read more »

TZ od prvopočátku nesplňuje podmínku ceny,tj.plánovaná pořizovací ceny je nižší než 60000Kč,v průběhu roku tuto hranici nepřekročí a nepředpokládá se, že ji překročí, ani v následujících letech

Příklad: Organizace rozšířila svůj stávající software o nový modul, který si nechala zhotovit na míru. Tento modul umožňuje zlepšit funkce stávajícího systému. Pořizovací cena byla 30000Kč. Rozšíření je konečné, není… Read more »