Štítek: 12

Účet 123 – Výrobky

Výběr účetních případů s účtem 123 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod dokončených výrobků na sklad – VÚD 123 / 583 Vyskladnění prodaných výrobků – VÚD 583 / 123… Read more »

Účet 122 – Polotovary vlastní výroby

Výklad (komentář) k účtu Hlavní charakteristikou tohoto účtu je, že se zde sledují polotovary vlastní výroby, jejich přírůstky a úbytky. Pro tento účet platí, že: •  před zahájením účtování o… Read more »

Účet 121 – Nedokončená výroba

Výklad (komentář) k účtu Hlavní charakteristikou tohoto účtu je, že se zde sleduje nedokončená (rozpracovaná) výroba, její přírůstky a úbytky. Pro tento účet platí, že: • před zahájením účtování o… Read more »

Účet 12 – Zásoby vlastní činnosti

Výklad (komentář) k účtové skupině V této účtové skupině účtujeme o stavu a pohybu majetkové skupiny zásob – souhrnně nazývané zásoby vlastní výroby. Jedná se zejména o nedokončenou výrobu, polotovary… Read more »