Účet 199 – Opravná položka k zálohám na zvířata

Účet 199 – Opravná položka k zálohám na zvířata

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 199

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Tvorba opravné položky k záloze na zvířata – VÚD 559 / 199
Rozpuštění opravné položky k záloze na zvířata – VÚD 199 / 559

Účet 198 – Opravná položka k zálohám na zboží

Účet 198 – Opravná položka k zálohám na zboží

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 198

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Tvorba opravné položky k záloze na zboží – VÚD 559 / 198
Rozpuštění opravných položek k záloze na zboží – VÚD 198 / 559

Účet 197 – Opravná položka k zálohám na materiál

Účet 197 – Opravná položka k zálohám na materiál

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 197

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Tvorba opravné položky k záloze na materiál – VÚD 559 / 197
Rozpuštění opravné položky k záloze na materiál – VÚD 197 / 559

Účet 196 – Opravná položka ke zboží

Účet 196 – Opravná položka ke zboží

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 196

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Dočasné snížení ocenění zboží – VÚD 559 / 196
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 701 / 196
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění zboží v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku opotřebení, darování, prodeje – VÚD 196 / 559
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 196 / 702

Inzerce ∇

Částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A)k výrobkům – VÚD 194 / 559
B)ke zboží – VÚD 196 / 559
C) k pohledávkám – VÚD 391 / 559

Zrušení opravných položek při prodeji podniku nebo jeho části (účtování u prodávajícího)

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku – VÚD 091 / 558
B)k dlouhodobému hmotnému majetku – VÚD 092 / 558
C)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku – VÚD 093 / 558
D)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku – VÚD 094 / 558
E)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek – VÚD 095 / 558
F)k dlouhodobému finančnímu majetku – VÚD 096 / 558
G)k materiálu – VÚD 191 / 558
H)k výrobkům – VÚD 194 / 558
Ch)ke zboží – VÚD 196 / 558
I) k majetkovým cenným papírům – VÚD 291 / 558
J)k pohledávkám – VÚD 391 / 558

Účet 195 – Opravná položka ke zvířatům

Účet 195 – Opravná položka ke zvířatům

Výběr účetních případů s účtem 195

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Převod z§statku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 195
Snížení ocenění mladých a ostatních zvířat zjištěné při inventarizaci – VÚD 559 / 195
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění mladých zvířat v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku, opotřebení, darování, prodeje – VÚD 195 / 559
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 195 / 702

Účet 194 – Opravná položka k výrobkům

Účet 194 – Opravná položka k výrobkům

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 194

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
VÚD-snížena hodnota výrobků na skladě z důvodů dočasné neprodejnosti – VÚD 559 / 194
Snížení ocenění výrobků zjištěné při inventarizaci – VÚD 559 / 194
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 194
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění výrobků v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např, .že došlo v důsledku opotřebení, darování, prodeje – VÚD 194 / 559
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 194 / 702

Inzerce ∇

Částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A)k výrobkům – VÚD 194 / 559
B)ke zboží – VÚD 196 / 559
C) k pohledávkám – VÚD 391 / 559

Zrušení opravných položek při prodeji podniku nebo jeho části (účtování u prodávajícího)

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku – VÚD 091 / 558
B)k dlouhodobému hmotnému majetku – VÚD 092 / 558
C)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku – VÚD 093 / 558
D)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku – VÚD 094 / 558
E)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek – VÚD 095 / 558
F)k dlouhodobému finančnímu majetku – VÚD 096 / 558
G)k materiálu – VÚD 191 / 558
H)k výrobkům – VÚD 194 / 558
Ch)ke zboží – VÚD 196 / 558
I) k majetkovým cenným papírům – VÚD 291 / 558
J)k pohledávkám – VÚD 391 / 558

Účet 193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby

Účet 193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 193

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Snížení ocenění polotovarů vlastní výroby při inventarizaci – VÚD 559 / 193
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 193
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění polotovarů vlastní výroby v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku. opotřebení, darování, prodeje – VÚD 193 / 559
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 193 / 702

Účet 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě

Účet 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 192

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Snížení ocenění nedokončené výroby při inventarizacu – VÚD 559 / 192
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 192
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění nedokončené výroby v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku opotřebení, darování, prodeje, mank a škod – VÚD 192 / 559
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 192 / 702

Účet 191 – Opravná položka k materiálu

Účet 191 – Opravná položka k materiálu

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 191

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Dočasné snížení hodnot zásob – VÚD 559 / 191
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku – VÚD 191 , 549 / 559 , 112
Pominulo riziko snížení hodnoty zásob – VÚD 191 / 559
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 191
Částečné nebo úplné zrušení snížení oceňování materiálu v souvislosti s tím,že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k vyřazení v důsledku, opotřebení, darování prodeje – VÚD 191 / 559
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 191 / 702

Inzerce ∇

Zrušení opravných položek při prodeji podniku nebo jeho části (účtování u prodávajícího)

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku – VÚD 091 / 558
B)k dlouhodobému hmotnému majetku – VÚD 092 / 558
C)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku – VÚD 093 / 558
D)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku – VÚD 094 / 558
E)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek – VÚD 095 / 558
F)k dlouhodobému finančnímu majetku – VÚD 096 / 558
G)k materiálu – VÚD 191 / 558
H)k výrobkům – VÚD 194 / 558
Ch)ke zboží – VÚD 196 / 558
I) k majetkovým cenným papírům – VÚD 291 / 558
J)k pohledávkám – VÚD 391 / 558