Štítek: 37

Účet 379 – Jiné závazky

Účet 379 – Jiné závazky Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 379 Účetní případ Zaúčtování MD / D úhrada ostatních srážek ze mzdy-exekuce – VBÚ… Read more »

Účet 378 – Jiné pohledávky

Účet 378 – Jiné pohledávky Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 378 Účetní případ Zaúčtování MD / D Plnění pojišťovnou – VBÚ 221 / 378… Read more »

Účet 377 – Prodané opce

Účet 377 – Prodané opce Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 377 Účetní případ Zaúčtování MD / D Upsané vklady jednotlivými zakladateli akciové společnosti –… Read more »

Účet 376 – Nakoupené opce

Účet 376 – Nakoupené opce Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 376 Účetní případ Zaúčtování MD / D Cena nakoupené opce v okamžiku uplatnění, propadnutí,… Read more »

Účet 374 – Pohledávky z pronájmu

Účet 374 – Pohledávky z pronájmu Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 374 Účetní případ Zaúčtování MD / D Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u… Read more »

Účet 372 – Závazky z koupě podniku

Účet 372 – Závazky z koupě podniku Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 372 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod zůstatku při otevírání účetních… Read more »