Účet 398 – Spojovací účet při sdružení

Účet 398 – Spojovací účet při sdružení

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 398

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Vyúčtování operací ve vztahu s účastníkem sdružení bez právní subjektivity – VBÚ 398 / 221
Vyúčtování integrace zůstatku ve vztahu k ostatním účastníkům sdružení s právní subjektivitou např. výrobky – VÚD 123 / 398
Převod zůstatku charakter závazku koncem roku – VÚD 398 / 368
Převod zůstatku koncem roku charakteru pohledávky – VÚD 358 / 398

Účet 395 – Vnitřní zúčtování

Účet 395 – Vnitřní zúčtování

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 395

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zlikvidované faktury týkající se oprav a udržování, jež byly původně zachyceny na účtě vnitropodnikového zůčtování – VÚD 511 / 395
Vnitropodniková faktury za montážní práce, projektové práce a pod. – VÚD 395 / 602
Úhrada pohledávek z hospodářského styku mezi samostatně bilancujícími útvary – VBÚ 221 / 395
Přesuny zboží z nákupu mezi nakupujícími sklady v předávacím závodě – VÚD 395 / 132
Přesuny zboží v přejímajícím závoděv – VÚD 132 / 395
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek, nemůže-li být vyúčtován na příslušný účet – VÚD 395 / 321
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zatím zachycený na účtě 395 po její likvidaci na příslušný účet do období jehož se fakturace týká – VÚD 042 / 395

(Pokračování textu…)

Účet 391 – Opravná položka k pohledávkám

Účet 391 – Opravná položka k pohledávkám

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 391

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi fa. a odhadnou cenou za materiál – VÚD 391 / 501
Vnitřní účetní doklad na inventa – VÚD 559 / 391
Zrušení opravné položky – VÚD 391 / 558
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění jednotlivých pohledávek v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k prodeji pohledávky – VÚD 391 / 559
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 391
Převod zůstatku účtu pro uzavírání účetních knih – VÚD 391 / 702
Tvorba opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení k nepromlčeným pohledávkám – VÚD 558 / 391

Inzerce ∇

Částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A)k výrobkům – VÚD 194 / 559
B)ke zboží – VÚD 196 / 559
C) k pohledávkám – VÚD 391 / 559

Zrušení opravných položek při prodeji podniku nebo jeho části (účtování u prodávajícího)

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku – VÚD 091 / 558
B)k dlouhodobému hmotnému majetku – VÚD 092 / 558
C)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku – VÚD 093 / 558
D)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku – VÚD 094 / 558
E)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek – VÚD 095 / 558
F)k dlouhodobému finančnímu majetku – VÚD 096 / 558
G)k materiálu – VÚD 191 / 558
H)k výrobkům – VÚD 194 / 558
Ch)ke zboží – VÚD 196 / 558
I) k majetkovým cenným papírům – VÚD 291 / 558
J)k pohledávkám – VÚD 391 / 558

(Pokračování textu…)